İsg Politikası
Cns Muhendislik Doğalgaz
Cns Muhendislik Doğalgaz

Teklif Formu

Adınız Soyadınız

E-posta adresiniz

Telefon

Mesajınız

Cns Muhendislik Doğalgaz Cns Muhendislik Doğalgaz

Menü

İsg Politikası

İsg Politikası

Cns Mühendislik olarak İSG çalışmalarını ve çevre yönetimi uygulamalarını işletme Faaliyetleri ile birlikte ayrılmaz bir bütün haline getirme politikasını hedeflemiştir. Üst yönetimde dâhil olmak üzere tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ve yüzde 98 oranında iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmekteyiz. Bu anlayışla çalışmalarımıza yön veriyor, kendimizi sürekli iyileştiriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz;

  • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
  • İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,
  • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
  • İşyerinde hizmet veren taşeronlar ve ziyaretçilerin de Cns Mühendisliğin koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,
  • Cns Mühendisliğin İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,
  • Endüstriyel dünyanın gelişimini gözönüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,
  • Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamak
  • Çalışma alanlarındaki tehlike ve riskler iç iletişim yoluyla bütün bölümlere, taşeronlara ve işyerindeki ziyaretçilere ilgili oldukları ölçüde bildirilir. Gerektiğinde taşeronlara danışmanlık yapılır veya taşeronlardan bilgi, öneri alınır.
  •  Yapılan tüm faaliyetlerde kullanılacak ekipmanların işe uygunluğunu ,Türk ve Avrupa standartlarına uygunluğunu denetleyerek ekipmanlardan meydana gelebilecek kazaları ve meslek hastalıklarını minimize etmektedir.
whatsapp